menu

Verdeling heffingsrecht ontslagvergoeding in algemene zin – Duitsland/Nederland

Geplaatst op Tuesday December 1st, 2015

Met betrekking tot het verdrag ter voorkoming van de dubbele belasting tussen Duitsland en Nederland (Trb. 1959, 85) is tussen bevoegde autoriteiten een regeling overeengekomen (Besluit IFZ 2007/754, Stcrt. 2007, 227) waarin de verdeling van de heffingsrechten over ontslagvergoedingen nader is geregeld. Deze regeling kan niet worden toegepast, omdat:

– de regeling geen wijziging kan brengen in de werking van het verdrag zoals uitgelegd door de Hoge Raad;

– de regeling geen terugwerkende kracht heeft;

– mocht wel sprake zijn van terugwerkende kracht, deze in het onderhavige geval in strijd is met art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

Bron: uitspraak Gerechtshof ‘s Hertogenbosch

Commentaar:

Ontslagvergoeding ontvangen door een werknemer/bestuurder die in diverse landen heeft gewerkt roept vaak de vraag op welk land het heffingsrecht heeft.
Met betrekking tot Duitsland geldt dat er nieuw belastingverdrag per 1 januari 2016 zal gelden. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met een nieuw besluit van de staatssecretaris (23 april 2015,nr DGB 2015/584M). Dit besluit geeft uitsluitsel over de wijze waarop rekening moet worden gehouden met een wijziging van het OESO-commentaar van 15 juli 2014 bij de belastingheffing over ontslagvergoedingen in een grensoverschrijdende situatie. 

 

Learn more about our services?