menu

Wijziging arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022

Geplaatst op Thursday July 21st, 2022

Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is goedgekeurd en treedt op 1 augustus 2022 in werking.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  1.  Uitbreiding informatieverplichting werkgever
  2.  Geen kosten voor verplichte opleidingen
  3.  Geen verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij sprake is van een rechtvaardigingsgrond
  4.  Een verzoek om een meer voorspelbare arbeidsrelatie
  5.  Geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon verduidelijken

De overheid heeft een factsheet Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden  opgesteld waarin uitgebreid wordt ingegaan op de veranderingen. Deze is in het Nederlands beschikbaar.

 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/brochures/2022/06/28/richtlijn-transparante-en-voorspelbare-arbeidsvoorwaarden

Learn more about our services?