menu

Verplichting per 1 januari 2024 Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit

Geplaatst op Wednesday June 21st, 2023

Vanaf 1 januari 2024 hebben werkgevers met 100 of meer medewerkers de verplichting om te rapporteren over het zakelijk verkeer en woon-werkverkeer. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een handreiking gepubliceerd met informatie over de gegevensverzameling hiervoor.

In de ‘Handreiking Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit’ leest u welke gegevens nodig zijn. Hierin staan ook tips over hoe werkgever de gegevens van de werknemers verzamelt. De handreiking en meer informatie over de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)  vindt u op rvo.nl.

Learn more about our services?