menu

Verkoop van certificaten met verlies – werknemersparticipatie regeling met lock up – HR: verlies aftrekbaar

Geplaatst op Monday April 18th, 2016

De Hoge Raad
Indien een werknemer op grond van een beding in een overeenkomst met (een concernmaatschappij van) zijn werkgever gehouden is om bij beëindiging van zijn dienstbetrekking een transactie (in casu verkoop van zijn certificaten) te verrichten, en hij met die transactie een nadeel lijdt in de vermogenssfeer, moet dat nadeel aan de dienstbetrekking worden toegerekend en als gevolg daarvan als negatief loon in aanmerking worden genomen.
Het nadeel wordt aangemerkt als negatief loon. Het nadeel is het verschil tussen de waarde van het (onderliggend) aandeel minus de verkoopprijs zoals omschreven in de werknemersparticipatieregeling indien een werknemer eerder uit dienst gaat dan voorgeschreven (lock-up periode).

Het begrip negatief loon is niet in de wet gedefiniëerd en leidt vaak tot discussies met de Belastingdienst. De Hoge Raad geeft een duidelijk oordeel wanneer sprake is van negatief loon in deze situaties (werknemersparticipatieregelingen).

Summary in English
The Supreme Court’s Verdict: if an employee incurs a capital gain loss due to the fact that he needs to sell his shares which he has obtained via his employer – based on the conditions of the applicable employer share plan – against a lower value than the fair market value, this may lead to a negative wage component. The Supreme Court has deviated from the Court decision and can be regarded as an important verdict to take into account in similar cases (employee equity incentives plan).

Bron: uitspraak HR 15 april 2016

Learn more about our services?