menu

Taxation Box 3 – alert

Geplaatst op Monday January 31st, 2022

Letter state secretary Marnix van Rij after HR judgment.

– Impose assessments/decisions with box 3 income on hold unless necessary (limitation period or interest of the taxpayer).
– Not yet clear who will be compensated (everyone or only persons who have objected) and how to calculate.
– It is not yet clear when new legislation will take effect and how it will go out. And yes, the Tax and Customs Administration runs into manpower and IT

Dutch translation: 

Brief staatssecretaris Marnix van Rij nav HR arrest.

– On hold opleggen aanslagen/beschikkingen met box 3 inkomen tenzij noodzakelijk (verjaring of belang van de belastingplichtige).
– Nog niet duidelijk wie gecompenseerd zullen gaan worden (iedereen of enkel personen die bezwaar hebben gemaakt) en hoe te berekenen.
– Nog niet duidelijk wanneer nieuwe wetgeving ingaat en hoe deze uitgaan zien. En ja de Belastingdienst loopt tegen menskracht en IT aan.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022D02195

Learn more about our services?