menu

Publicatie: Witscraft in Beloning & Belasting 2023-6

Geplaatst op Friday July 14th, 2023

Kennismigrantenregeling en 30%-regeling

Je komt het steeds vaker tegen: een kennismigrant in de loonadministratie. Maar waar moet nu precies aan worden voldaan om een kennismigrant legaal te laten werken? En wat moet een kennismigrant eigenlijk verdienen? Wanneer acht de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het loon van een kennismigrant voldoende om aan de voorwaarden van de verblijfsvergunning te voldoen? Wat is eigenlijk het kennismigrantenloon? Deze en andere vragen zullen hier worden beantwoord.

Daarnaast bespreken we de verhouding tussen de kennismigrantenregeling en de 30%-regeling, waarbij we specifiek ingaan op de salariseisen die gelden voor deze regelingen.

Artikel Kennismigrantenregeling – Lita Mannoe en Edward van Kempen

Learn more about our services?