menu

Premiepercentages sociale verzekeringen 2024

Geplaatst op Thursday November 23rd, 2023

  • De premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen voor 2024 zijn bekend.
  • Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2024 zijn vastgesteld. Het maximumpremieloon voor 2024 is € 71.628 per kalenderjaar.  

De premiepercentages voor 2024 zijn:

  • Algemene ouderdomswet (AOW) 17,90%
  • Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10%
  • lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 2,64%
  • hoge premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 7,64%
  • Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68%
  • lage premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 6,18%.
  • hoge premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 7,54%
  • opslag kinderopvangtoeslag 0,50%

Meer informatie leest u in de Staatscourant op Overheid.nl.

Learn more about our services?