menu

Loonbelasting Oekraïense vluchteling

Geplaatst op Tuesday February 7th, 2023

Voor de loonbelastingtabel van een Oekraïense vluchteling die langer dan 6 maanden in Nederland verblijft, kan worden aangenomen dat Nederland het fiscale woonland is. Dit uitgangspunt geldt niet zonder meer voor de aangifte inkomstenbelasting.

Bron: Belastingdienst, 18 januari 2023

Bent u werkgever en wilt u een Oekraïense vluchteling in dienst nemen? Dan moet u diens fiscale woonplaats vaststellen, zodat u weet welke loonbelastingtabel u moet toepassen. Misschien lukt het u op dit moment niet de fiscale woonplaats vast te stellen. Is de Oekraïense vluchteling ten minste 6 maanden in Nederland en geeft deze een verblijfplaats in Nederland aan u op? Dan mag u voor de loonheffingen aannemen dat deze verblijfplaats ook de fiscale woonplaats is. U past de loonbelastingtabel toe voor inwoners van Nederland.

U moet voor iedere werknemer vaststellen wat de fiscale woonplaats is. Met ‘fiscale woonplaats’ bedoelen we het volledige adres van de werknemer. Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, wil dat nog niet zeggen dat dit ook diens fiscale woonplaats is. U stelt de fiscale woonplaats vast op basis van de feiten en omstandigheden die u als werkgever bekend zijn. Hierover leest u meer in paragraaf 2.3.3 en paragraaf 29.1 van het Handboek Loonheffingen. U kunt het ‘Handboek Loonheffingen’ downloaden op de pagina ‘Loonheffingen’.

Waarom moet u de fiscale woonplaats vaststellen?

Welke loonbelastingtabel u moet toepassen voor een werknemer, hangt onder andere af van de fiscale woonplaats van die werknemer. Als u weet wat de fiscale woonplaats is, dan weet u ook het fiscale woonland. Er is een speciale loonbelastingtabel voor werknemers die wonen in een ‘derde land’. Oekraïne is zo’n derde land. Als u de tabel toepast voor werknemers die wonen in een derde land, verrekent u minder loonheffingskorting dan bij de tabel voor werknemers die wonen in Nederland.

Welke loonbelastingtabel past u toe voor Oekraïense vluchtelingen?

Dat hangt ervan af of u de fiscale woonplaats kunt vaststellen. U kunt de fiscale woonplaats vaststellen – dan weet u ook het fiscale woonland. U past de loonbelastingtabel toe die daarbij hoort:

  • Is het fiscale woonland Oekraïne? Dan past u de tabel toe voor een inwoner van een derde land.
  • Is het fiscale woonland Nederland? Dan past u de tabel toe voor een inwoner van Nederland.
  • U kunt de fiscale woonplaats níet vaststellen: Verblijft de werknemer al ten minste 6 maanden in Nederland? En hebt u het volledige verblijfsadres van uw werknemer in Nederland? Dan mag u er voor de loonheffingen van uitgaan dat dat adres de fiscale woonplaats is en dat Nederland het fiscale woonland is. U past de loonbelastingtabel toe voor een inwoner van Nederland

In alle andere gevallen past u het anoniementarief toe.

Let op!

Het bovenstaande geldt niet zonder meer voor de aangifte inkomstenbelasting van uw werknemer.

 

Witscraft:

Overigens, stelt de Belastingdienst dat de Oekraïense vluchteling in het algemeen geen recht zal hebben op de 30% regeling. Wij verwijzen naar ons eerder nieuwsbericht over dit standpunt.

Bron: Bepalen loonbelastingtabel voor Oekraïense vluchtelingen (belastingdienst.nl)

Learn more about our services?