menu

Start-ups

Witscraft werkt voor organisaties die zich in Nederland willen vestigen hetzij als een zelfstandige onderneming danwel als onderdeel van een internationale organisatie. Witscraft zorgt ervoor dat u niet verstrikt raakt in de talrijke administratieve aspecten die horen bij het opzetten van een nieuwe organisatie.

Wij bieden ondersteuning bij:

  • Het aangaan van lokale contracten;
  • Inkoop van goederen of diensten;
  • Het opstellen van standaardcontracten en algemene in- en verkoopvoorwaarden;
  • Het inzetten van internationale werknemers (expats);
  • Werving en selectie van lokaal personeel;
  • Het maken van afspraken met de Belastingdienst en andere fiscale aspecten;
  • Het opstellen van een flexibel en concurrerend beloningsbeleid.

Meer weten over onze diensten?