menu

Insourcing of outsourcing

Om diverse redenen kunt u besluiten om alle of een deel van uw activiteiten uit te besteden. Andersom kunt u er ook voor kiezen activiteiten weer zelf te gaan doen. Ook kan het zijn dat een bestaand outsourcingscontract afloopt en dat u de activiteiten opnieuw wenst uit te besteden aan dezelfde of een nieuwe partij.

Witscraft bekijkt lopende contracten en heronderhandelt deze zodat u onder vernieuwde omstandigheden zaken kunt doen met vertrouwde partijen. Ook stellen wij nieuwe outsourcingcontracten op.

Wij bieden:

  • Analyse van uw huidige contracten en brengen uw behoeftes samen met u in kaart. Wij maken een risicoanalyse waarbij wij de financiële en operationele gevolgen inzichtelijk maken.
  • Hulp bij offertes (RFI’s en RFP’s) en onderhandelen, indien gewenst, samen met u met betrokken partijen. Wij stellen daarna nieuwe contracten en SLA’s op;
  • Assistentie bij het inzetten van internationale personeel (expats) en wij dragen zorg voor de fiscale en administratieve afhandeling daarvan;
  • Assistentie bij het werken met internationale werknemers (expats) en dragen zorg voor de fiscale en administratieve afhandeling daarvan;
  • Inzicht in de financiële consequenties van wijzigingen in uw contracten;
  • Inzicht in de personele consequenties, zowel op arbeidsrechtelijk als op fiscaal gebied;
  • Assistentie bij het overnemen van personeel, vragen als: “aan wie komt de kennis toe die de laatste jaren is opgebouwd en wat zijn de fiscale en arbeidsrechtelijke consequenties” zijn ons niet vreemd. Wij begeleiden tevens de transitie;
  • Mocht u eerder uitbestede activiteiten weer in huis willen nemen,  dan analyseren wij de contracten voor u. Wij brengen de opties voor u in kaart en voeren de benodigde acties uit.

Meer weten over onze diensten?