menu

Fusie of overname

Uw organisatie gaat fuseren met een andere organisatie, u besluit om een andere organisatie (gedeeltelijk) over te nemen (acquisitie) of u denkt er over om een bedrijfsonderdeel onder te brengen in een joint-venture. U zult dus een aantal belangrijke keuzes moeten maken.

Al bij het maken van de eerste plannen kan Witscraft de mogelijkheden voor u inventariseren. Zodra de overname of joint-venture een feit is, helpen wij u bij het aanpassen van huidige contracten aan de nieuwe situatie.

Wij bieden:

  • Uitgebreide analyse van bestaande contracten en afspraken van zowel uw organisatie als de over te nemen organisatie of nieuwe partner(s). Wij maken de operationele risico’s inzichtelijk en brengen samen met u toekomstige behoeftes in kaart;
  • Gedegen onderzoek naar synergievoordelen van bestaande contracten van uw nieuwe partner(s);
  • Onderzoek naar de fiscale status van de salarisadministratie van de over te nemen organisatie dan wel de nieuwe partner(s). Wij adresseren de potentiële loonbelastingrisico’s (due diligence);
  • Advies over de afwikkeling van bestaande beloningscomponenten (bonus-, optie- en aandelenregelingen) en assistentie bij het opzetten van nieuwe regelingen voor de nieuwe combinatie;
  • Hulp bij het opstellen van tijdelijke contracten (TSLA’s) met uw nieuwe partner(s) en/of de verkopende organisatie, zodat u gegarandeerde ondersteuning krijgt gedurende een bepaalde overgangsperiode;
  • Hulp bij onderhandeling over gewenste aanpassingen in bestaande contracten;
  • Advies over de gevolgen onder cao’s en helpen u bij het communiceren met diverse belanghebbenden op beloningsgebied (vakbonden, ondernemingsraad, Raad van Commissarissen, toezichthouders, etcetera);
  • Hulp bij uw keuze voor nieuwe leveranciers en hulp bij het onderhandelen van nieuwe contracten met bestaande of nieuwe leveranciers;
  • Assistentie bij het inrichten van de nieuwe HR functie en bij het begeleiden van zowel de culturele als de beloningsaanpassingen die nodig zijn voor de nieuwe combinatie.

Meer weten over onze diensten?