menu

Desinvestering

U gaat een bedrijfsonderdeel afstoten. Lopende contracten en afspraken gelden dan mogelijk niet meer voor het verkochte, te verkopen of af te splitsen bedrijfsonderdeel. De bestaande contracten zullen dan ontmanteld en/of aangepast moeten worden en afspraken met betrokken instanties zullen moeten worden herzien. Ook kunt u te maken krijgen met fiscale en arbeidsrechtelijke consequenties voor uw werknemers, met oplopende arbeidskosten als gevolg. Witscraft zorgt voor nieuwe of aangepaste contracten alsmede slimme fiscale oplossingen voor uw medewerkers.

Wij bieden:

  • Analyse van uw huidige contracten en inzicht in de operationele risico’s voor uw organisatie;
  • Hulp bij het opstellen van tijdelijk contracten (TSLA’s) met de koper van het bedrijfsonderdeel, zodat deze zo nodig gegarandeerde ondersteuning verkrijgt gedurende de overgangsperiode. Ook maken wij afspraken met de betrokken leveranciers om u gedurende de overgangssituatie te ondersteunen;
  • Advies over de afwikkeling van bestaande beloningscomponenten van het bedrijfsonderdeel (bonus-, optie- en aandelenregelingen);
  • Advies over de gevolgen onder cao’s en hulp bij het communiceren met de diverse belanghebbenden op beloningsgebied (vakbonden, ondernemingsraad, Raad van Commissarissen, toezichthouders et cetera);
  • Hulp bij het ontvlechten van bestaande contracten en bij het sluiten van nieuwe contracten. Wij maken zo nodig afspraken met de betrokken instanties zoals de Belastingdienst;
  • Hulp bij uw keuze voor nieuwe leveranciers en hulp bij het onderhandelen van nieuwe contracten met bestaande of nieuwe leveranciers;
  • Inzicht in de financiële consequenties van wijzigingen in uw contracten;
  • Inzicht in de personele consequenties, zowel op arbeidsrechtelijk als op fiscaal gebied.

Meer weten over onze diensten?