menu

Procurement

Procurement ofwel inkoop is een samenspel van diverse factoren. Prijs is belangrijk maar moet altijd in samenhang met andere elementen worden bekeken. Denk aan zaken als termijn, doelstellingen, wederzijdse verplichtingen, kwaliteit en flexibiliteit. Zeker bij veranderingen binnen uw organisatie is het van essentieel belang om snel te kunnen handelen en de benodigde flexibiliteit te hebben om aanpassingen snel te kunnen doorvoeren.

Voor u is het belangrijk om enerzijds kosten en risico’s te verminderen en (bestaande) leveranciersrelaties te behouden en anderzijds toegevoegde waarde te scheppen. Witscraft doorziet belangen en komt daardoor snel tot resultaten. Wij ondersteunen diverse organisaties met het volledige inkoopproces, vanaf de RFI tot het implementeren van het nieuwe contract inclusief bijbehorende SLA’s/KPI’s. Wij onderhandelen, met uw eigen of onze juristen, of ook zonder juristen waar dat aangewezen is met leveranciers, stellen samen nieuwe contracten op of heronderhandelen bestaande contracten.

Onze werkzaamheden op het gebied van Procurement:

  • Inventarisatie van contracten die geraakt worden door bedrijfsveranderingen, de consequenties en de (her) onderhandelingen met (bestaande) leveranciers;
  • Opstellen van tijdelijke service overeenkomsten indien bij verandering voor een korte periode ondersteuning verleend moet worden;
  • Vaststellen van verbeteringen binnen uw inkoopproces en implementatie (bijvoorbeeld centralisatie van inkoop, inkoopauthorisatie proces, invoering purchase to pay proces, vermindering van leveranciers en facturen, begeleiding bij invoering van geautomatiseerde inkoopsystemen);
  • Bepaling en implementatie van de inkoopstrategie (voldoet de bestaande inkoopstrategie aan de bedijfsstrategie of de projectstrategie, welke verbeteringen moeten aangebracht worden, onderhandelingen met de strategische leveranciers);
  • Opstellen van inkoopplannen op basis van de inkoopbehoefte en het onderhandelen met leveranciers (wat is wanneer nodig en van wie);
  • Uitvoering van spendanalyses (wie zijn uw leveranciers en welke verplichtingen zijn er, welke verbeteringen zijn er mogelijk);
  • Samen met juristen stellen wij standaard contracten/condities  op en helpen met de implementatie daarvan (per categorie vermindert dit uw inspanning en is een faire vergelijking van leveranciers mogelijk);
  • Opstellen en implementatie van SLA’s/KPI’s die afgestemd zijn op de diverse behoeftes (operationeel, tactisch en strategisch niveau);
  • Markt analyses (welke leveranciers zijn van belang, zijn er samenwerkingsverbanden mogelijk met leveranciers die verder gaan dan de reguliere klant-leveranciersrelatie, etcetera).

Ervaring

Witscraft heeft al jarenlang ervaring in verschillende branches met inkoop van ICT (hardware, software, services, in-/outsourcing en telecom), facility management producten en diensten, technische projecten en grondstoffen.

Klik hier voor onze diensten op het gebied van Contract Management en Vendor Management

Meer weten over onze diensten?