menu

Legal

Contracten maken is een vak apart. Vooral belangrijk daarbij is een goede kennis van de relevante rechtsgebieden en goed en eenduidig kunnen formuleren; daarnaast zijn risico inschatting, teamwork en goed onderhandelen van groot belang. Snel begrip voor de behoeften die u als ondernemer hebt en inzicht van de commerciële belangen die voor u spelen bij het aangaan of aanpassen van uw contracten zijn van groot belang.

Bent u voor een bepaald project of voor een langere periode op zoek naar juridische ondersteuning of advisering? Wij helpen u graag bij  het opstellen, sluiten, heronderhandelen en wijzigen van contracten. Wij kunnen enkel juridische ondersteuning bieden of juist in combinatie met één of meer van onze andere disciplines.

Onze werkzaamheden op juridisch gebied:

  • ICT inkooptrajecten zoals inkoop van hardware, software of diensten of een combinatie daarvan zoals SaaS, PaaS, WaaS, IaaS, internet of things, juridische aspecten van apps etc;
  • Intellectueel eigendomsrecht, licenties, merken en domeinnamen;
  • Privacy, bewerkersovereenkomsten, overeenkomsten tussen data verantwoordelijken, de EU Model Clauses, privacy policies en ervaring met Binding Corporate Rules;
  • Internationaal / algemeen contractenrecht zoals distributie, joint ventures, start-ups, schikkingsovereenkomsten etc.

Ervaring

Witscraft heeft  jarenlange ervaring in verschillende branches met het opstellen en (her)onderhandelen van contracten en het maken van bedrijfsspecifieke voorbeeld contracten op de hierboven genoemde gebieden.

Meer weten over onze diensten?