menu

Contract & Vendor Management

Wij maken onderscheid tussen Contract Management en Vendor Management, hieronder lichten wij deze twee expertises graag aan u toe.

Contract Management

Het verlengen van lopende contracten inclusief SLA’s/KPI’s gebeurt vaak automatisch, zonder dat men controleert of de contractvoorwaarden nog wel van toepassing zijn voor de (gewijzigde) bedrijfssituatie. Het actualiseren van uw lopende contracten/SLA’s/KPI’s kan voordelen met zich meebrengen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om contracten te consolideren. Hierdoor kunt u hogere kortingen bedingen en/of meer maatwerk eisen. Witscraft kijkt samen met u naar de efficiëntie en effectiviteit van lopende contracten.

Onze werkzaamheden op het gebied van Contract Management:

  • Scan van alle contracten en aanhangsels en de bijbehorende verplichtingen, dit geeft u inzicht in al uw contracten en rechten en verplichtingen, u bekijkt deze vanuit diverse invalshoeken en u kunt beter gebruikmaken van bestaande contracten;
  • Advies op het gebied van uniforme contracten en SLA’s/KPIs en implementatie, u bent beter in staat om contracten te managen;
  • Advies over aanpassingen (optimalisatie/consolidatie) en implementatie, u kunt een kostenvoordeel behalen;
  • Het heronderhandelen van contracten in geval zich een verandering voordoet in de bedrijfssituatie (ontvlechting, consolidaties), als uw contracten en verplichtingen bekend zijn bent u in staat om snel te handelen.

Vendor Management

Vendor Management is een apart gebied en heeft raakvlakken met Procurement (selectie van leverancier en juridische afspraken) en Contract Management (benutting). Bij Vendor Management gaat het op strategisch niveau om de vraag welke (kern) leveranciers zijn het beste in staat om uw bedrijf nu en in de toekomst te voorzien van producten/diensten. Zaken als innovatief vermogen, kennis, pro-activiteit en financiële stabiliteit zijn essentieel. Een leverancier die in een kritische fase plotseling wegvalt of toch niet kan presteren kan veel kosten met zich meebrengen. Vendor Management is een continu proces waarbij leveranciers en klanten regelmatig met elkaar in overleg treden over verwachtingen, realisatie van verwachtingen, ontwikkelingen die gaande zijn wat deze kunnen betekenen.

Onze werkzaamheden op het gebied van Vendor Management zijn:

  • Opstellen van richtlijnen voor Vendor Management;
  • Evaluaties van de performance van leveranciers;
  • Managen van leveranciers;
  • Advies over aanpassingen leveranciersbestand.

Ervaring

Witscraft heeft al jarenlang ervaring in verschillende branches met Contract Management en Vendor Management op het gebied van ICT contracten (hardware, software, services, in-/outsourcing en telecom), facility management producten en diensten contracten, technische project contracten en grondstoffen contracten.

Klik hier voor onze diensten op het gebied van Procurement

Meer weten over onze diensten?