menu

Internationale arbeid – kwalificatie buitenlandse pensioenregeling

Geplaatst op Monday November 2nd, 2015

Het besluit van 9 oktober 2015, is een geactualiseerde versie m.b.t. pensioenregelingen in grensoverschrijdende arbeidssituaties (bv. bij uitzendingen).

In de praktijk is de mogelijkheid om te blijven deelnemen in de pensioenregeling van het herkomstland een belangrijke tegemoetkoming. Eén van de (fiscale) voordelen is dat bij uitzendingen vanuit EU/EER landen, de begrenzing onder de huidige Loonbelastingwetgeving (zoals opbouw tot EUR 100.000 salaris) niet van toepassing is. In het algemeen prefereert de werknemer waar mogelijk zijn pensioen voort te zetten (in “thuisland”)  in plaats van in het “uitzendland” op te bouwen.

  • de uitbreiding tot aanwijzing van buitenlandse pensioenregeling bij tewerkstelling vanuit EER-landen en dus niet meer enkel EU landen;
  • de voorzetting van de deelname van bestaande pensioenregeling in een buitenlandse pensioenregeling op grond van bilaterale belastingverdragen;
  • de toepassing van de saldomethode na een waardeoverdracht vanuit het buitenland;
  • de vervolgoverdracht van pensioenkapitaal na een eerdere waardeoverdracht naar een buitenlandse pensioenuitvoerder;
  • de (gedeeltelijke) afkoop van een buitenlandse pensioenregeling voor zover het afgekochte deel niet ten laste van het Nederlandse inkomen is opgebouwd;
  • het vervallen van de aansprakelijkheid van de pensioenuitvoerder na een waardeoverdracht naar de pensioenregeling van de EU/ECB;
  • het onderbrengen van pensioenen en stamrechten in buitenlands eigen beheer.

 

Bron:https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-36798.html

 

Learn more about our services?