menu

Einde VAR/Wet DBA: datum voorgestelde inwerkingtreding naar 1 april 2016

Geplaatst op Thursday October 22nd, 2015

Naar aanleiding van kritiek uit de Eerste Kamer op het wetsvoorstel Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA), als vervanger van de VAR, is de staatssecretaris enigszins tegemoetgekomen aan de bezwaren. De behandeling in de Eerste Kamer is echter nog niet afgerond.

1. Streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016 (in plaats van 1 januari 2016).
2.  Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de
Belastingdienst, zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld en, indien het oordeel is dat daarmee buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, zo mogelijk gepubliceerd.
3. Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017.

Op de website van de Belastingdienst vindt u een aantal voorbeeldovereenkomsten aan.

Actiepunten

  • Wij raden organisaties aan om hun huidige overeenkomsten met zelfstandigen te inventariseren.
  • Tevens is het ook belangrijk om de positie van commissarissen onder de wet DBA te bestuderen en de impact daarvan per commissaris te beoordelen.

Bron:https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20151020/nota_naar_aanleiding_van_het/info

Learn more about our services?