menu

Bonussen onbelast uitkeren via de werkkostenregeling?

Geplaatst op Friday September 25th, 2015

Volgens diverse bronnen zouden bedrijven misbruik maken van de werkkostenregeling om bonussen onbelast uit te keren. Staatssecretaris Wiebes is in de nota naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2015 (34 002) ingegaan op deze kwestie. In de nota zijn meer dan 20 pagina’s gewijd aan de werkkostenregeling.

Bonussen uitkeren via de werkkostenregeling?
Er zijn verschillende artikelen verschenen, onder andere in het Financieele Dagblad, waarin de mogelijkheid werd geschetst om bonussen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling onder te brengen. De leden van de fractie van het CDA stelden vragen over een situatie waarin de Belastingdienst goedgekeurd zou hebben dat bij een groot bedrijf met veel werknemers en weinig vergoedingen en verstrekkingen de hele resterende vrije ruimte gebruikt werd om een geheel onbelaste bonus aan alle directieleden te verstrekken van 1 miljoen euro per persoon. Wiebes reageerde hierop door te zeggen dat een soortgelijke vraag inderdaad bij verschillende Belastingdienstkantoren speelt, maar dat dit overal wordt afgewezen.

Learn more about our services?